Tomer Feder

Tomer Feder

Photographer

מהעז יצא שוק טלה עם רוזמרים

 

לפני חודשיים , ניצן רז (האשפתי) ערך על אפם ועל חמתם של העורך ורגז המערכת מבחן השוואתי למכוניות ספורטיביות. לאחר שחזרנו מהמבחן התגובות הצוננות שקבלנו הצליחו להוריד שלג גם בפסגות העיר ערד.

מה שמדליק הוא שכולם כלכך כעסו וביקרו את המבחן המיותר הזה שלא היתה ברירה והוא היה חייב להתנוסס על שער גליון 313 !!!

הסיטואציה חוזרת על עצמה שוב ושוב. האשפתי רוקח מבחן מדליק, כולם כועסים ורוקעים ברגליים והמבחן הופך להיות ההי לייט של החודש...העיקר שכולם מרוצים.

קצת על התמונה: ה"שלג" הינו אשלגן שאחד מיתרונותיו הוא שימושו כרפלקטור ענקי. באיזור היו ערימות אשלגן שהחזירו וזרקו אור על כלי הרכב.

בנוסף השתמשתי בפלש למילוי.

 

Blog Stats

  • Total posts(5)
  • Total comments(0)

Forgot your password?